Krekreáciu aj bývanie

Použitie mobilných domov je veľmi široké. Najčastejšie si ich ľudia kupujú ako rekreačný objekt – teda u nás. Naproti tomu v USA, alebo Holandsku aj inde, sú pre mnoho ľudí bežným plnohodnotným bývaním. Záleží vždy tiež na tom, v akom prostredí a podnebí je využívame. V teplejších oblastiach stačí bežné typy. V chladnejších oblastiach je nutné zvoliť typy zateplené, alebo si nechať existujúce typ dodatočne zatepliť. Tieto práce ponúka aj väčšina miestnych dovozcov a predajcov. K tomu aj ďalšie služby, ako napríklad dopravu a presné usadenie celého zariadenia.

Pre rodinu aj firmu

Využitienie je len vyložene rodinné. Mnoho takých zariadení sa využíva bežne i ku komerčným aktivitám. Je to oveľa lacnejšia alternatíva, než stavať napríklad nejakú budovu, pretože o malá prevádzkareň by potom vyšla pekne draho. Navyše to často ani nie je možné, ak máme iba priestory, či pozemky v prenájme, nemôžeme na nich len tak začať stavať.